Magazíny pro iPad

 

Automaticky obnovované předplatné / auto-renewable subscription

Následující dokument informuje o tzv. časovém předplatném. Dozvíte se:

Časové předplatné – jak to funguje?
Ukončení časového předplatného

Počátkem roku 2011 představila společnost Apple princip automaticky obnovovaného předplatného, které se však příliš nepodobá běžnému předplatnému časopisů tak, jak je vnímáno v Česku. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícímu textu, neboť nejsme schopni přijímat reklamace a vracet vaše peníze v situacích, kdy došlo k nepochopení principu automaticky obnovovaného předplatného. Jsme si vědomi toho, že automaticky obnovované předplatné skrývá řadu úskalí, technicky však nejsme schopni nabídnout jinou možnost předplatného. Nemáte-li o tuto formu předplatného zájem, nepořizujte si ji! Možnost nakupovat jednotlivá vydání za pevně danou cenu zůstává.

Veškeré platební operace zajišťuje společnost Apple Inc. Vydavatelství Magazino Media, SE nemá žádné možnosti, jak ověřit vaši platbu, zkontrolovat její zaúčtování, případně platbu vracet. Systém obchodu App Store provozovaný společností Apple Inc. neposkytuje pro vydavatele žádnou možnost identifikace zákazníka. Proto v případě jakýchkoli reklamací týkajících se plateb kontaktujte společnost Apple Inc.

Předplatné – principy a pravidla

Automaticky obnovované předplatné začíná dnem zaplacení a končí po období, které jste si zaplatili. Pokud není z vaší strany ukončeno do 24 hodin před koncem období, je automaticky prodlouženo na další stejné období.

V okamžiku zaplacení časového předplatného je vám ihned poskytnuto poslední vydání příslušného časopisu a dále získáte všechna vydání časopisu, která budou publikována v období platnosti vašeho předplatného.

S ohledem na to, že naše magazíny nevycházejí zcela pravidelně, může se stát, že v určitém období získáte za stejné peníze více a někdy méně vydání. Je zcela na vašem uvážení, kdy s předplatným začnete (skončíte), abyste získali maximum vydání. V případě, že své předplatné začnete nevhodně, je možné, že dokonce získáte pouze jediné vydání. Ani v takovém případě nejsme schopni přijímat vaše reklamace.

Věnujeme velké úsilí tomu, aby magazíny vycházely podle harmonogramů zveřejněných na webu www.magazino.cz  Z různých důvodů ale může dojít k mírnému posunu data vydání magazínu pro iPady. Je tedy zřejmé, že budou nastávat situace, kdy dva čtenáři za stejné peníze obdrží různý počet vydání.

Zakoupením předplatného souhlasíte s tím, že nemáte nárok na přesný počet vydání zaplaceného magazínu. Zakoupením předplatného pouze získáváte nárok na stahování těch vydání, která v daném období vyjdou. Je však zcela na uvážení vydavatele Magazino Media SE., kolik takových vydání bude.

Ukončení automaticky obnovovaného předplatného

Ukončení předplatného se provádí přímo ve vašem iPadu. Otevřete Nastavení, zvolte položku Store a klepněte na tlačítko Apple ID (s vaším e-mailem). Zvolte Zobrazit Apple ID, zadejte heslo k vašemu účtu.

Odrolujte oknem k položce Subscriptions a klepněte na Manage. asked synonym http://www.magazino.cz/subscription/Objeví se seznam vašich aktivních předplatných včetně uvedení doby ukončení (položka Expires). Přepněte přepínač Auto-Renewal do pozice vypnuto.

Ukončení předplatného bez použití iPadu

Pokud nemáte k dispozici iPad (například jste jej ztratili, nebo prodali, aniž jste stihli ukončit předplatné), můžete předplatné spravovat z libovolného počítače s Windows nebo Mac OS – podmínkou je nainstalovaná aplikace iTunes. Spusťte iTunes, v nabídce Obchod zvolte Přihlásit se (je možné, že už jste přihlášen, pak tento krok vynechejte), dále ze stejné nabídky Obchod zvolte Zobrazit můj účet, zadejte heslo.

Na načtené stránce odrolujte obrazovku dolů a najděte část Settings, zvolte v řádku Subscriptions položku Manage. Vyberte předplatné a položkou Edit je otevřete, v položce Auto-renewal zvolte Off.